Databehandleravtale

For korrekt håndtering av personalia og personvern tilbyr vi å skrive en databehandleravtale.

Dette er et viktig dokument å fremlegge ved eventuell kontroll fra datatilsynet samt at det sikrer begge parter juridisk.

Avtalen er et interaktivt PDF dokument, den er ferdig utfyllt fra Elkotek Sikkerhet sin side. 

Det ene eksemplaret sendes:

Elkotek Sikkerhet AS

Bråtealléen 7

2010 Strømmen

Att: Databehandleravtale

Last ned avtale, fyll ut de interaktive rubrikkene, skriv ut i to eksemplarer, signer og send ett eksemplar til Elkotek Sikkerhet AS.