Alarmstasjon

NOKAS alarmstasjon tilbyr overvåking og profesjonell håndtering av innkommende GPS alarmer. Det anbefales å tilknytte GPS alarmene til NOKAS alarmstasjon, gjør det selv løsninger spesielt i segmentet personsikkerhet skaper av erfaring utrygghet i stedet for trygghet. Det er ikke rom for feil i nød og truede situasjoner. Ønsker du allikevel å ha tilgang til sporingsplattform for å holde oversikt og kontroll så tilbyr vi enkle sømløse løsninger på dette.

Med lang erfaring på GPS basert personsikkerhet ønsker vi å belyse at gjør det selv løsninger ikke fungerer optimalt selv om teknologien er moden og fullt mulig å håndtere selv. Det er ofte det menneskelige som svikter, da hjelper det lite hvor flott teknologien fungerer. Interne IT-regler setter også ofte en stopper for full funksjonalitet på systemene. Hvis alarmstasjon ønskes så skreddersyr vi den mest hensiktsmessige løsningen for deg. Personalarm krever ekstra kompetanse å Elkotek Sikkerhet AS bistår NOKAS med programmering, oppsett av løsning og support. Selv om du helt og holdent handler din løsning av NOKAS, forhandler eller installatør vil du allikevel i mange tilfeller ha direkte kontakt med Elkotek som systemleverandør spesiellt i oppstartfasen. Dette er en vinn vinn situasjon for alle berørte parter og vi oppnår best mulig trygghet for personer som bærer alarmer.


Bestillingskjema og priser på tilknytning til NOKAS alarmstasjon finner du under arkfanan "Produkter" på denne siden.