Om Curaservice 

CuraService leverer #hverdagstrygghet, i nettbutikken kan du kjøpe produkter som gjør deg og din familie tryggere. Det vil i tiden som kommer lanseres stadig nye produkter innen kategorien. Både privatpersoner, kommuner og bedrifter er velkommen til å handle hos Curaservice. For noen av produktene er det en tilvalgsmulighet om å knyttes opp til en 24/7 alarmtjeneste. Dersom du ikke får valgt produktet uten å knytte til slik tjeneste, er det fordi akkurat dette produktet har dette valget obligatorisk.

Curaservice visjon

Gjøre seniorer i stand til å leve et uavhengig liv med støtte fra familie og venner. Med denne visjonen ønskers det å behandle eldre mennekser som et subjekt, med egne meninger og ønske om å styre eget liv, i motsetning til at man blir et objekt, en sak som en kommune skal behandle minst mulig. Vi vet at det vil bli et sterkere press på kommuneøkonomien rundt om i landet. - Curaservice tror derfor flere private vil sørge for løsninger som bidrar til en mer trygghet i hverdagen, #hverdagstrygghet, for seg og sin familie.

Kommunale kunder

Selv om alle produktene kan kjøpes av kommuner, - vil det være noen avvik, spesielt vil kommuner være ekstra opptatt av opplæring, hvordan data lagres og slettes, og hvordan CuraService håndterer retten til innsyn i data som er regulert i personvernslovgivningen. Ingen av de data som behandles anses som helseinformasjon, - data som oppstår som et resultat av bruk av sporings og lokaliseringsteknologi, skal behandles i forhold til Lov om Personvern. Dersom en kommune ønsker å kjøpe produkter, tilbys ulike faktureringsordninger. I prinsippet vil alle tjenester faktureres med en fast sum pr. mnd. Curaservice vil spesielt anbefale kommuner å spørre om deres kameraløsninger tilknyttet en alarmsentral, som kan brukes av f.eks. hjemmehjelpstjenesten. For de fleste abonnementer må det undertegnes en Tjenesteavtale som regulerer forholdet mellom leverandør og kommunes personell. I tillegg må det signeres en Databehandleravtale, hvor kommunen er behandlingsansvarlig og CuraService er databehandler.

Trygghetskortet og rabattordninger

CuraService håndterer det såkalte Trygghetskortet, som de har tatt over etter "eldregeneralen" Odd Grann. Basiskortet er gratis og du kan bestille det på Trygghetskortet, dette er et plastikk kort hvor du kan gi opplysninger om telefon nummer til nærmeste pårørende, samt eventuelle sykdommer/ allergier osv som redningspersonell eller andre vil ha behov for dersom du kommer opp i en utrygg situasjon. Du kan også oppgradere kortet til Pluss, - mot å betale kr 200 pr år. Du blir da medlem i Curaservice fordelsklubb, og vil mottatt et interessant nyhetsbrev 4 ganger pr. år. I tillegg (og kanskje viktigst) får du en 200 kroners rabatt på de fleste kjøpene i butikken.

Hjemmeside Curaservice - Kontakt e-post: kundeservice@curaservice.no - Kontakt telefon: +47 62 80 96 30    Følg på facebook