Do It Yourself

Vi stiller krav hvis gjør det selv (DIY) løsninger er ønskelig, organisasjonen/personen og dens kapabilitet til å håndtere alarmmottak og oppfølging på en profesjonell måte må være tilstede. Det er uhyre viktig at en DIY løsning håndteres profesjonellt. Hvis ikke leverer vi falsk trygghet og det ønsker vi ikke delaktighet i. Det fysiske utstyret til sluttbruker er også viktig.

Mange av disse kriteriene gjelder også de som benytter plattformen til gjenfinning, sporing og tyverisikring av objekter, båt og kjøretøy. Les derfor kriteriene selv om du ikke sporer personer.

Hva kreves for å håndtere alarmmottak selv?    

 Nettleser

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari
 • Microsoft Edge

Obs! Internet explorer følger ikke webstandard og vil ikke vise kartgrunnlag tilfredstillende.

Nettleser og IT verktøy er påkrevet, sporingsplattformen er avansert og krever nettlesere som ovenfor uten restriksjoner. Mange bedrifter har interne regelverk som ikke åpner for dette. Da er eneste løsning å la et vaktselskap håndtere alarmer eller tilrettelegge egne systemer for dette.

  *Smarttelefon

 • Android 4.0 < nyere
 • iOS 6.0 < nyere

*Kun hvis alarmer/sporing skal håndteres mobilt. 

  Nødnummer - VIKTIG!

Alle GPS relaterte nødenheter ringer et nødnummer og åpner for toveis tale mellom alarmmottaker og person i nød. 

 • Har du et telefonnummer som alltid er åpent for nødsamtaler? 

Det er meget viktig at dette nummeret alltid er ledig, det kan ikke være opptatt i en situasjon hvor noen trykker nødknapp. Nummeret kan være fast eller mobilt. Hos et vaktselskap benyttes det alltid et hovednummer som rutes til en ledig operatør, mange bedrifter har sentralbordløsninger hvor dette er mulig men det krever at noen tar tak i dette. Det er opp til den enkelte å tilrettelegge dette selv.

  Personell

 • Er personalet skikket til å håndtere en alarm profesjonellt i en stresset situasjon?
 • Er det tilgjengelig personale til å håndtere alarmer til enhver tid?
 • Har personalet grunnleggende kjennskap til IT verktøy og Smartmobil?
 • Er personalet motivert til å håndtere alarmer i mulige truende situasjoner?

  Vedlikehold av system og kompetanse

Det må utnevnes en ansvarlig for vedlikehold og oppfølging av systemet samt sørge for at kompetanse opprettholdes internt. 

Vi opplever å ha blitt en hvilepute hvor terskelen er lav for å kontakte support for saker som skal ivaretas internt. Vi har derfor skjerpet våre krav til dette og support utløst av manglende ivaretagelse av kompetanse vil bli fakturert. Support er selvfølgelig gratis hvis noe ikke fungerer som det skal.

Grunnen til at DIY løsning velges er ofte av økonomisk art, ved gjentagende support av denne art skyves ansvaret og kostnadene over på systemleverandør.

  Tilkobling av fastmonterte enheter

Fast tilkobling til pluss 8-32 volt konstant spenning, kobling hvor strømtilførsel kuttes med f.eks hovedstrømbryter medfører at enhet kun benytter backup batteri, dette vil gå tomt ved lengre innaktivitet. Backup batteri er viktig, det genererer alarm hvis uvedkommende kutter strømforsyning og gir deg sporingsmuligheter i flere dager hvis objektet blir stjålet. Du vil også få en forsinkelse ved tenning på hvis backup batteri er flatt. 

Videre tilkobles tenningssignal og jord. Korrekt tilkobling er en forutsetning for korrekt funksjonalitet. Tenningssignal er en meget viktig del av tilkoblingen, har du tatt deg tid til å lese om enhetens funksjonalitet forstår du at veldig mye av enhetens konfigurasjon er basert på at tenningssignal skal tilkobles. 

Det tas intet ansvar for forringet funksjonalitet hvis dette ikke gjøres i henhold til instruksjoner! 

Er du usikker på tilkobling selv, kontakt et kjøretøy eller båtverksted å få hjelp til dette.

  Vår anbefaling

Ønsker du DIY løsning anbefaler vi en hybrid. La et vaktselskap håndtere skarpe nødalarmer og håndter assistanse alarmer, batteri alarmer, daglig overvåking og vedlikehold etc. av systemet selv.

Fleksibiliteten er stor og det meste er mulig å løse innenfor nærmest ubegrensede rammer.

Mange er skeptiske til å knytte seg til et alarmmottak, denne bekymringen er ubegrunnet for det handler i bunn og grunn om profesjonell videreformidling til de respektive nødetater ved en alarm slik at riktig hjelp kan sendes. 

Det spiller ingen rolle hvor alarmmottaker befinner seg hvis oppfølgings prosedyren er gjennomtenkt og tydelig.

Vi håper og ha belyst en del av utfordingene med DIY løsninger og håper dette blir tatt hensyn til hvis det ønskes å gå videre med dette.