Sporingsplattformen som samler alle dine sensorenheter i en applikasjon.
 Web Dashboard

 

Sporingsplattformens Web Dashboard er utviklet med hensyn til sikkerhet og muligheten til å samle alle dine sensorenheter i en plattform. Alle sensorenheter i SmartGPS porteføljen støttes av sporingsplattformen, den er brukervennlig og gir deg muligheten til å ha full oversikt over alle dine enheter. Vi hjelper deg med prosjektering og er også behjelpelig med implementering av nye sensorenheter hvis ønskelig. Applikasjonen leveres med Norsk - Svensk - Engelsk - Nederlandsk - Kinesisk språk.

Plattformen driftes i sikre miljøer med 24/7 garantert oppetid.

Manualer 

Hovedfunksjoner
 • Utendørs Sporing
 • Sporing i vanskelige områder
 • Innendørs Sporing
 • Alarmmottak
 • Videreformidling på SMS/ E-post/ Push
 • Dokumentasjon/ rapportering
 • AVL (Automated Vehicle Location)
 • Navngi utstyr etter eget ønske
 • Sømløse filtre for å skille enheter
VIKTIG!

Det anbefales og bruke nettleseren Google Chrome, applikasjonen fungerer godt i Firefox, Safari. 

Internet Explorer mangler støtte for en del avanserte funksjoner i sporingsplattformen og vil gi en dårlig opplevelse av spesielt kartverk. Plattformen driftes i sikre miljøer (https) mens kartverk hentes eksternt på offentlige sider (http), dette takler IE dårlig og kartene vil ikke vises korrekt.


Alarmeksempler
 • Nødalarm
 • Fallalarm
 • Batterialarm
 • Ikke bevegelse alarm
 • Innaktiv enhet alarm
 • Stillestående alarm
 • Stasjonær alarm
 • Sonealarm inngang
 • Sonealarm utgang
 • Sonealarm basert på radius
 • Assistansealarm
 • Inntauingsalarm
 • Strømforsyning frakoblet alarm

 ApperAppen  kan lastes ned på Google Play.

Du bruker samme brukernavn og passord som i web applikasjonen, husk å logge på web første gang og endre passord før du eventuelt prøver Appen.

*Android v4.0 og nyere!

------------------------------------------------------


Appen" kan lastes ned på App Store.

Du bruker samme brukernavn og passord som i web applikasjonen, husk å logge på web første gang og endre passord før du eventuelt prøver Appen.

iOS 8.1 eller nyere

Manual

*Benytter du en eldre versjon av Android/ IOS vil ikke appen fungere tilfredstillende. Det er ikke mulig å levere tilfredstillende funksjoner i eldre versjoner. Dette er brukers eget ansvar. Alternativet er å benytte denne lenken i telefonens webleser: https://www.smarttracker.no/app

Du mister muligheten til push meldinger men ellers fungerer resten som normalt.

------------------------------------------------------

 Nettlesere

------------------------------------------------------